10 ноември – ПРОМЯНАТА и 30 години от нея

В историята си човешкото общество е преминало безброй преходи. Всички те се подчиняват на един закон – преходите са жестоки. Моралът деградира, рушат се установените традиции и норми, редът се преобръща. Старото се отрича, докато новото още не е изобретено.

История.БГ

По повод 30 години от 10 ноември 1989, когато бе дадено началото на промяната на обществено-политическата система в България – от еднопартиен режим към демократично устройство – “История.БГ” покани в студиото си интересни събеседници, сред които и директора на Института проф. Ивайло Знеполски:

Continue reading “10 ноември – ПРОМЯНАТА и 30 години от нея”

“Аварии и катастрофи” с награда на портал “Култура”

Нашият автор Даниел Вачков спечели втора награда в категория “Хуманитаристика” на годишните награди на Портал “Култура” за своето изследване “Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация“.

На 1 ноември (петък) – в Деня на народните будители – от 18 ч. в книжен център Гринуич Портал Култура връчи за шеста поредна година Годишните си награди за принос в областта на литературата и хуманитаристиката. 

Даниел Вачков получи награда за книгата си „Аварии и катастрофи. Хроника на социалистическата индустриализация“, снимка Стефан Джамбазов

“Реалният социализъм” за ученика

Портал “Култура” и електронното издание “Въпреки” публикуваха краткия обзор от нашия колега Димитър Димов по работата ни по проекта “Дисидентски културни движения в Източния блок – наръчник за ученици и студенти“.

Съкратена версия на статията излезе и в сп. Култура, Брой 10 (2963), Декември 2019

Continue reading ““Реалният социализъм” за ученика”

“…история на европейското и българското откриване…”

Заглавието на тази книга можеше да бъде “Семиотика и идеология”. Но към него трябваше да добавим и история, защото Ивайло Знеполски изкусно играе с различните видове дистанции, непрекъснато се изтегля в ракурси, които му позволяват да реконструира контексти и да ги коментира историко-критически. Книгата уж “събира” стари студии и предговори, но включва и обшиирна нова част, която издига предишните текстове на метакритическо равнище. Всъщност през цялото време четем история на европейското и българското откриване на семиологията на Барт, Лотман и Еко, проследяваме включването им тъкмо в европейската и българската интелектуална активност между 60-те и 90-те години на XX век. Това е особен моноспектакъл върху сцената на хуманитарните науки: вчерашният семиотик Знеполски бива коментиран от друг Знеполски, който днес е по-скоро историк на идеите и по този начин създава специфична нова интелектуална история през фокуса на феномена “семиотика”.

Пише “Литературен вестник” в рубриката си за нови книги “Витрина”, бр. 29, 2019 г. за последната книга на Ивайло Знеполски “Семиотика и критика на културата. Барт, Лотман, Еко

Не, иcкането за истината за комунизма в учебниците не е цензура

Вестник “24 часа” публикува в броя си от 4 юли, 2019 г. становището на Института за изследване на близкото минало около скандала за учебниците по история и цивилизация за X клас.

Публикацията можете да видите в електронната версия на вестника.

МОН сменя оценяването на учебниците…

Академичната свобода не е абсолютна за учебниците. Ако оправдават националсоциализма или религиозния екстремизъм, пак ли са свободни академичните лица, пита министър Вълчев

Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

След публикуването на становището на Института за изследване на близкото минало по повод скандала с учебниците по история и цивилизация за 10 клас и начина, по който се отразява комунистическия период, Министерството на образованието излезе с официална позиция.

Повече можете да видите в публикацията на OFFNEWS.

Изборът на в. “К” за юни 2019 г.

в. К, бр. 24, 2019 г.

Редакцията на седмичния вестник за критика, дебати и културни удоволствия “К” посочи като свой избор на седмицата новоизлязлата книга на Ивайло Знеполски “Семиотика и критика на културата. Барт, Лотман, Еко“.

How History textbooks tell the history of communism in Bulgaria?

Автори: проф. Ивайло Знеполски, доц. Михаил Груев, доц. Даниел Вачков, д-р Момчил Методиев, доц. Даниела Колева, проф. Иван Еленков, доц. Пламен Дойнов

Пишещи, изследователи, администратори

През изтеклата седмица тече много разгорещена размяна на мнения за начина, по който комунизмът трябва да бъде представен в учебниците по история. Чуха се остри и аргументирани упреци към някои от предлаганите учебници. Но едва ли може да се стигне до задоволително решение само по пътя на прибавяне или изваждане от тях на едни или други факти. Различията са радикални, проблемът е много по-сериозен и не може да бъде решен по пътя на убеждаването на някоя от спорещите страни. Нещата опират до изясняване методологическата позиция на отделните историци и до идеята на Просветното ведомство за характера и целите на образователния процес. Но за да се говори по същество, трябва предварително да се разчистят редица «принципни» недоразумения, а нерядко и откровени спекулации, които задушават трезвото мислене.

Continue reading “How History textbooks tell the history of communism in Bulgaria?”

История и визия

Литературен вестник в броя си от 13.06.2019 г. пише за изложбата, организирана от Институт за изследване на близкото минало и НБУ в партньорство с унгарската “Латерна Магика” и още четири страни от Източна Европа.

“Underground Европа – дисидентски културни движения в Източния блок (1945-1989)”

Литературен вестник в броя си от 13.06.2019 г. пише за изложбата, организирана от Институт за изследване на близкото минало и НБУ в партньорство с унгарската “Латерна Магика” и още четири страни от Източна Европа в рамките на проекта “EUnderground“.

В края на май 2019 г. в пространството на Нов български университет беше подредена изложба на тема “Underground Европа – дисидентски културни движения в Източния блок (1945-1989)”. Нейната цел беше да представи пред днешното младо поколение алтернативната културна история на комунистическите режими в страни от Централна и Източна Европа – България, Унгария, Чехия, Полша, Албания и Румъния. Акцентът беше поставен върху случаи на специфична културна съпротива, на цензура и преодоляване на цензурата над произведения на изкуството. […]

Редакцията