“Romain Gary” selected by Literary Newspaper

lit-vest-2016-09-web„Ромен Гари и френската дипломатическа поща“. Съст. Райна Карчева. Изд. Институт за изследване на близкото минало, Дом на науките за човека и обществото, изд. Сиела, С., 2016, 160 с., 12 лв.

Книгата вади на показ пред българския читател документи от френските дипломатически архиви, при това – създавани в по-голямата си част от самия Ромен Гари между 1945 и 1947 г. в качеството му на втори секретар във френското посолство в София, подписващ се с инициали RG. Анализи, годишни доклади и дипломатически ноти, които не просто дават важна чужда гледна точка към отечественофронтовския режим в България, но и впечатляват тук-там с психологически преценки на лица и събития. Иначе винаги може да се спори дали тези и други текстове на дипломацията са достатъчно прозорливи на фона на задаващия се тоталитаризъм. Превъзходна работа на Райна Карчева при композирането на тома, в коментарната и справочната част.

“Romain Gary, and French Diplomatic Correspondence”

Romain Gary.inddEditor: Rayna Karcheva

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers.
Sofia 2016
ISBN: 978-954-28-2099-4

Cet ouvrage bénéficie du souten de l’Ambassade de France en Bulgarie et de l’Institut Français de Bulgarie.

Continue reading ““Romain Gary, and French Diplomatic Correspondence””

“September 9th,1944”

vezenkov-cover-webAuthor: Alexander Vezenkov

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers with the kind support of American University in Blagoevgrad, Bulgaria.
Sofia 2014

ISBN: 978-954-28-1199-2

Изследването и публикуването на книгата са осъществени благодарение на финансовата подкрепа на Сдружение “Американски университет в България”, частен заветник на Анна Крумова Чапрашикова в изпълнение на желанието ѝ да се напише труд на такава тема и със съдействието на изпълнителите на нейното завещание Димитър Паница и Димитър Горанов.

Continue reading ““September 9th,1944””

“Getting to Know Communism”

phd-collection-cover-webEdited by Ivaylo Znepolski

Authors: Marian Gyaurski, Konstantin Kasabov, Petya Vassileva-Grueva, Claudia Dobre, Martin K. Dimitrov, Nina Dimitrova, Petya Slavova, Nurie Muratova, Sergey Vuchkov

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers with the kind support of CEE Trust, Bulgaria.
Sofia 2012

ISBN: 978-954-28-1056-8

Continue reading ““Getting to Know Communism””

“Zhivkov followed a Stalinist line”

An interview with the Director of the Institute Prof. Ivaylo Znepolski conducted by Nevena Borisova and published on e-vestnik.bg.

Available only in Bulgarian!

23 Февруари 2012 (e-vestnik.bg)

Невена Борисова

Какво трябва да е мнението ни за комунизма? За църквата? Прехода? Защо сме такива? Откъде би дошла промяната и резонна ли е надеждата, че младите хора ще са генераторите й? Човек започва разговора с проф. Ивайло Знеполски с тайната мисъл, че ще открие отговори на въпроси, останали спорни и неразрешени от няколко поколения днес.

Continue reading ““Zhivkov followed a Stalinist line””

Sovereignty and “real socialism”

The Institute for Studies of the Recent Past and the Sofia University “St. Kliment Ohridski” organize a second meeting under the university seminar “Regime and Society 1956 – 1989” supervised by Prof. Ivaylo Znepolski

on the topic: Sovereignty and “real socialism”. Becoming the Sixteenth Soviet Republic – A Metaphor or a Real Option?

Participants: Lachezar Stoyanov (New Bulgarian University), Evgenia Kalinova and Iskra Baeva (Sofia University), Dragomir Draganov and Zhivko Lefterov (New Bulgarian University)

Venue: Sofia University, New Conference Hall, 18.30 on January 19 2012.


The research carried under this project has received funding from the European Research Council under

“The Totalitarianisms of the 20th Century”

totalitarianisms-coverEditor: Ivaylo Znepolski

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers with the kind support of CEE Trust Bulgaria.
Sofia 2010

ISBN: 978-954-28-0715-2

The presented collection gathers the Bulgarian translations of all papers presented at the International conference “The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective“, November 28 – 29, 2009 in Sofia.

Additional information is available only in Bulgarian!

Continue reading ““The Totalitarianisms of the 20th Century””

Divinatio #31, “The Totalitarianisms of the 20th Century”

divinatio31-coverThe latest volume of the international academic Journal DIVINATIO published by the University of Sofia’s Department of Cultural Studies in cooperation with the Maison des Sciences de l’Homme et de la Societe (Sofia) and the Institute for Studies of the Recent Past gathers all papers presented at the International conference “The Totalitarianisms of the 20th Century in Comparative Perspective“, November 28 – 29, 2009 in Sofia.

This volume of Divinatio is made possible thanks to the kind support of:

  • Stiftung Bulgarische Hochschulfoerderung (Frankfurt – Sofia)
  • Maison des Sciences de l’Homme (Paris) and
  • CEE Trust Bulgaria

Continue reading “Divinatio #31, “The Totalitarianisms of the 20th Century””

“Between Faith and Compromise”

metodiev-koricaThe Orthodox Church and the Communist State in Bulgaria (1944 – 1989)

Author: Momchil Metodiev
Published by the Institute for Studies of the Recent Past, Open Society Institute and Ciela Publishers
Sofia 2010

This book is result of the extensive research of Momchil Metodiev conducted as part of the Communism Research Project.

ISBN: 978-954-28-0649-3

Continue reading ““Between Faith and Compromise””

“The History of the People’s Republic of Bulgaria”

The online news portal Vesti.bg published short review of the collective volume “History of the People’s Republic of Bulgaria. Regime and Society“.

Full text is available only in Bulgarian!

Continue reading ““The History of the People’s Republic of Bulgaria””