Това е моето минало, т. 4

След първи и втори том, публикувани през 2010 г., третият излезе през 2015 г., а сега, нови пет години след последното издание, в ръцете си държите четвъртия сборник с лични житейски разкази „Това е моето минало“.

Спомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Съставители: Михаил Груев, Димитър Щ. Димов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство СИЕЛА със финансовата помощ на Фондация „Америка за България“

София 2021

Този четвърти том е резултат от двете последователни издания на Конкурса „Това е моето минало“ през 2014 и 2015 г.

ISBN: 978-954-28-3702-2

Continue reading “Това е моето минало, т. 4”

“Народен” съд?

Доколко са легитимни решенията на Народния съд? В История.BG гостуваха и обсъдиха темата наши колеги и сътрудници:

  • Ивайла Александрова, автор на романа “Горещо червено” – художествено-документален разказ за съдбата на българската интелигенция в периода 1935-1965 г.;
  • Проф. Ивайло Знеполски – изп. директор на Института за изследване на близкото минало;
  • Историците доц. Даниел Вачков – директор на Института за исторически изследвания при БАН и доц. Михаил Груев – председател на Държавна агенция “Архиви”;
  • Д-р Тони Николов – философ и публицист.

Избити без съд и присъда
ИСТОРИЯ.BG” – 03.02.2020

“Историкът и множественото минало” в “Денят започва с култура” на БНТ

Проф. Ивайло Знеполски, доц. Михаил Груев и доц. Даниел Вачков гостуваха в “Денят започва с култура” по БНТ, за да обсъдят новоизлязлата книга “Историкът и множественото минало“.

Каква е ролята на историка в трудния жанр на историята на близкото минало, защо има различни памети и къде е пресечната точка между историческата наука и споделеното минало?

Предаването можете да гледате от сайта на БНТ.

“NRB. From the Beginning till its End” presented by Literary Newspaper

Short and very enthusiastic review of “NRB. From the Beginning till its End” published in the Literary Newspaper.

Only in Bulgarian!

Continue reading ““NRB. From the Beginning till its End” presented by Literary Newspaper”

“NRB. From the Beginning till the End”

nrb-cover-webEdited by Ivaylo Znepolski

Authors: Daniel Vatchkov, Ivaylo Znepolski, Ivan Elenkov, Martin Ivanov, Michail Gruev, Momchil Metodiev, Plamen Doynov

Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers with the kind support of America for Bulgaria Foundation.
Sofia 2011

ISBN: 978 954 28 0896 1

Continue reading ““NRB. From the Beginning till the End””

The Unbearable Price of Collectivization

Martin Ivanov presents to the Culture Weekly audience a short academic review of the “Reploughed Boundaries. Collectivization and social change in Bulgarian Northwest (40.s ­ 50.s of the XX century)“, written by Michail Gruev and published by the Institute for Studies of the Recent Past.

Full text is available only in Bulgarian!

Continue reading “The Unbearable Price of Collectivization”

“History of the People’s Republic of Bulgaria”

nrb.inddRegime and Society

Collective volume edited by Prof. Ivaylo Znepolski

Authors: Alexander Vezenkov, Daniel Vachkov, Daniela Koleva, Ivaylo Zne0polski, Ivan Elenkov, Martin Ivanov, Michail Gruev, Momchil Metodiev, Nikolai Vukov, Petya Kabakchieva, Plamen Doynov, Roumen Daskalov, Tchavdar Marinov

Published by Institute for Studies of the Recent Past with the financial support of America for Bulgaria Foundation.

ISBN: 978-954-28-0588-5

Continue reading ““History of the People’s Republic of Bulgaria””

The Revival Process – History of our Present

Teodora Karamelska, PhD and researcher at the Institute of Sociology, Bulgarian Academy of Sciences published her review on Michail Gruev and Alexei Kalionski’s book The “Revival Process”. Muslim Communities and the Communist Regime: Policies, Reactions and Consequences in Foreign Policy.

Full text available only in Bulgarian!

Continue reading “The Revival Process – History of our Present”

“Reploughed Boundaries. Collectivization and social change …”

gruev-bookCollectivization and social change in Bulgarian Northwest (40.s ­ 50.s of the XX century)

Author: Mihail Gruev
Published by the Institute for Studies of the Recent Past, Open Society Institute and Ciela Publishers
Sofia 2009

This book is result of the extensive research of Mihail Gruev conducted as part of the Communism Research Project.

ISBN: 978-954-28-0450-5

Continue reading ““Reploughed Boundaries. Collectivization and social change …””

Откъси от “Възродителният процес” във в-к “Дневник”

Following a previously established pattern Dnevnik Daily published different chapters of The “Revival Process” by Michail Gruev and Alexei Kalionski.They appeared in four different issues:

Texts are available only in Bulgarian!


Dnevnik Daily, August 3 – 7, 2008