The Difficult Narrative

Models of Autobiographical Narrating about Socialism between Oral and Written

Editors: Alexander Kiossev and Daniela Koleva

Published by the Institute for Studies of the Recent Past
Sofia 2017

ISBN: 978-954-28-2326-1

The research published in this volume has been supported by the National Research Fund (2008-2011).

The book series “Past Continuous” is published with the financial support of America for Bulgaria Foundation.

Continue reading “The Difficult Narrative”

“This is My Past” Awards for 2015 are announced

На заключително си заседание от 22 март 2016 г., след като разгледа и обсъди 108 постъпили ръкописи за конкурса, обявен от ИИБМ, журито в състав проф. Ивайло Знеполски, доц. Михаил Груев, д-р Момчил Методиев и Димитър Димов награждава следните участници:

Continue reading ““This is My Past” Awards for 2015 are announced”

“This is My Past”, v. 3

this-is-my-past-3Recollections, Diaries, Witnesses (1944 – 1989)

Editor: Ivaylo Znepolski
Published by the Institute for Studies of the Recent Past and Ciela Publishers with the financial support of America for Bulgaria Foundation
Sofia 2015

This third volume is the outcome of two successive calls of the “This is my past” Award in 2011 and 2012. This programme of the Institute collects witnesses, original documents and authentic diary texts from the 1944 – 1989 period.

ISBN: 978-954-28-1691-1

Continue reading ““This is My Past”, v. 3″

“On Life Narratives in Comparative Perspective”

Literary Newspaper published Ivaylo Znepolski’s introduction to the third volume of the “This is My Past” collection.

Full details are only in Bulgarian!

Литературен вестник в своя 22 брой от 10-16 юни 2015 г. пулбикува предговора на проф. Знеполски от новоизлязлата книга на Институт за изследване на близкото минало “Това е моето минало” т.3.

Continue reading ““On Life Narratives in Comparative Perspective””

“This is My Past Awards” for 2014 are announced

На заключително заседание от 28-ми ноември 2014 г., след като разгледа и обсъди 129 постъпили ръкописи за конкурса, обявен от ИИБМ, журито в състав проф. Ивайло Знеполски, доц. Михаил Груев, доц. Даниел Вачков, доц. Пламен Дойнов и д-р Георги Господинов награждава следните участници:

•    Николай Маринов Пачев, „Архив на репресираните от Козлодуйска община“ – 2000 лв.
•    Георги Петров Станковски / Петър Точев, „Три години с Вожда“ – 1000 лв.
•    Пенчо Драгоев / Велико Илиев, „Втора дружина във Втората световна война“ – 1000 лв.
•    Огнян Димитров, „Късмет“ и „Мъжки приказки“ – 500 лв.
•    Йорданка Пандурова, „Спомени на полк. о.з. Петър Колев (военен прокурор)“ – 500 лв.
•    Минка Колева Пионова, „Кратка биография“ – 500 лв.
•    Йордан Цанков, „Без вина – виновен“ и „Кървавото Рождество“ – 500 лв.

Журито иска специално да благодари на всички участници в инициативата на Института. Това издание на конкурса събра наистина много и наистина интересни биографични разкази, документи и снимки. Изборът беше много труден.

С присъждането на обявените награди Институтът придобива всички авторски права върху наградените ръкописи.

“This is My Past” Call for 2014

Institute for Studies of the Recent Past

announces its annual call for biographical narratives, recollections, authentic diaries and documents (personal or family) from the 1944 – 1989 period.

Awards amounting will be up to 1000-2000 BGN.

Original photos with historical significance will be also purchased (from the 40-ies, 50-ies and 60-ies).

Texts and other materials can be submitted not later than July 31 2014 г. on the following address:

Institute for Studies of the Recent Past, Sofia 1000, PO 1319 or to minaloto@gmail.com

“This is my past! 2012” Awards announced

During its final meeting on the 11th and 12th of July 2012 after heated discussions the Selection Committee, chaired by Prof. Ivaylo Znepolski and its members Assoc. Prof. Daniel Vatchkov, Dr. Momchil Metodiev and Ekaterina Boncheva decided to award the following participants in the “This is My Past! 2012” Call:

Titles are not translated in English!

  • Иван Славов (София) – Кореспонденция с Петър Увалиев, Владимир Свинтила и Асен Игнатов
  • Нина Киселкова (София) – Лексикон 1970 г. Моята лична история.
  • Ангел Ганчев (София) – Откъси от моя живот
  • Петър Неделкин (с. Галиче, Врачанско) – Премълчани истини
  • Христо Мандев (Габрово) – Такъв живот. Моят биографичен разказ
  • Камен Петров (Русе) – 1968-ма и други години
  • Милчо Касъров (Бургас) – 44-90-ХХ (синтез от моите спомени)
  • Ангел Николов (София) – Горещото лято на 1968 година

The Institute for Studies of the Recent Past highly appreciates all contributions and thanks to all participants! A collection of awarded materials and other interesting and valuable texts is to be published soon.

The Awards are financially supported by the “America for Bulgaria Foundation“.

“This is My Past 2012” applications are stil processed

Answering our call for the “This is My Past” Awards for the 2012 we have received almost 150 applications including short biographical stories, long narratives, whole books, original documents and diaries, as well as plenty of photos.

Due to the numerous and interesting texts the Selection Committee will bot be able to come out with their decision earlier than July 15th, 2012. We are sorry for this delay but our team wants to read and evaluate carefully all authors. Thank you for your patience!

“This is My Past” Call for 2012

Institute for Studies of the Recent Past

announces its annual call for biographical narratives, recollections, authentic diaries and documents (personal or family) from the 1944 – 1989 period.

Six to eight awards amounting to 1000 BGN will be granted.

Original photos with historical significance will be also purchased (from the 40-ies, 50-ies and 60-ies).

Texts and other materials can be submitted not later than May 1 2012 г. on the following address:

Institute for Studies of the Recent Past, Sofia 1000, PO 1319 or to minaloto@gmail.com