Откъси от „Българският външен дълг 1944 – 1989“ в „Дневник“

В-к „Дневник“ публикува в четири поредни броя откъси от книгата на Даниел Вачков и Мартин Иванов „Българският външен дълг 1944 – 1989“, част от книжната поредица на Институт за изследване на близкото минало, посветена на комунистическото минало на България.


в-к „Дневник“, 29 септември – 02 октомври, 2008 г.

Кратко представяне на книгата на Знеполски в „Гласове“

Веднага след официалното представяне на последната книга на проф. Знеполски „Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория“ на страниците на в-к „Гласове“ излезе кратка, но илюстративна рецензия за работата на професора и Института, който оглавява.


в-к „Гласове„, 16 – 22 май, 2008 г.

„Българският външен дълг 1944 – 1989“

Банкрутът на комунистическата икономика

Автори: Даниел Вачков, Мартин Иванов

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат от работата на Даниел Вачков и Мартин Иванов, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Българският външен дълг 1944 – 1989““

„Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория“

Автор: Ивайло Знеполски

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат на работата на Ивайло Знеполски, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Българският комунизъм. Социокултурни черти и властова траектория““

Публично представяне на две книги на Института

Институт за изследване на близкото минало, София организира публично представяне на две свои книги, част от поредицата „Минало несвършено“:

Книгите ще бъдат представени от Ивайло Знеполски, Румен Аврамов и Георги Зеленгора. Ще има възможност за въпроси и дебат.

Цялата публикация „Публично представяне на две книги на Института“

„Реформаторство без реформи“

Политическата икономия на българския комунизъм 1963 – 1989 г.

Автор: Мартин Иванов

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат на работата на Мартин Иванов, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Реформаторство без реформи““

„Властовите структури на Българската комунистическа партия“

1944 – 1989 г.

Автор: Александър Везенков

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат на работата на Александър Везенков, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Властовите структури на Българската комунистическа партия““