Литературен вестник публикува три отзива за книги на Института

Пепка Бояджиева, Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2010;

Ивайло Знеполски (съставител), Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2010;

Даниела Колева (съставител), Белене – място на памет? Антропологична анкета, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2010.

„Белене – място на памет?“

belene-coverАнтропологична анкета

Съставител и предговор: Даниела Колева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „СИЕЛА“ с финансовата подкрепа на CEE Trust Bulgaria.
София 2010

Всички интервюта и самата книга са плод на тригодишната работа по проекта „Политики на паметта и знанието„.

ISBN: 978-954-28-0714-5

Цялата публикация „„Белене – място на памет?““

„Поверително и лично от НРБ“

в-к Труд публикува в книгоописа си кратка рецензия за сборника на Института „Това е моето минало. Спомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Цялата публикация „„Поверително и лично от НРБ““

Публично представяне на „Това е моето минало“

moeto-minalo-ii-koricaП О К А Н А

Институт за изследване на близкото минало и Издателство “СИЕЛА”

имат удоволствието да ви поканят на премиерата на Сборника в два тома:

ТОВА Е МОЕТО МИНАЛО
Спомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Съставител: проф. Ивайло Знеполски

Цялата публикация „Публично представяне на „Това е моето минало““

„Това е моето минало“, т. 1-2

moeto-minalo-i-koricaСпомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Съставител: Ивайло Знеполски
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и Издателство СИЕЛА

Двата тома от поредицата „Минало несвършено“ носят името на конкурса, обявен от Институт за изследване на близкото минало през 2007-а и повторен през следващата година. Беше отправена покана към желаещите да разкажат живота си или да изпратят дневници и документи от периода 1944 – 1989 г. Инициативата беше посрещната с интерес и в института постъпиха голямо количество тестове, документи, фотографии и артефакти. Всички те, не само отличените, са ценни, доколкото носят духа на епохата, па било понякога само чрез някой важен и неочакван детайл от онова време. За съжаление, обемът на този метериал не позволява да бъде представен в своята цялост, но останалите извън публикацията текстове ще бъдат използвани в следващи инициативи на института.moeto-minalo-ii-korica Подготвянето за печат на подбраните спомени не беше никак лесно, тъй като повече от половината от тях бяха изпратени в ръкопис или на пишеща машина. Но резултатът си струваше усилията. Изданието ще бъде истинско откровени за тези, които искат по-добре да разберат времето на комунистическия режим, но едновременно то представлява и нещо много повече от исторически извори за професионални историци. Пред нас е вълнуващо и често разтърсващо четиво, въвеждащо ни в интимния свят на реално съществували и съществуващи хора, с много различни, често противоположни съдби – пречупени, трагични, но и борещи се, а и такива под знака на сигурността и социалното преуспяване или принудени да се оставят на течението на живота…

ISBN: 978-954-28-0716-2; ISBN: 978-954-28-0717-9

Цялата публикация „„Това е моето минало“, т. 1-2″

„Историята на Народна република България“

Електронният информационен портал Vesti.bg публикува кратка рецензия върху колективния сборник на Институт за изследване на близкото минало „История на Народна република България. Режимът и обществото„.

Цялата публикация „„Историята на Народна република България““

„История на тоталитарната власт и грижа“

Доц. Бойко Пенчев рецензира на страниците на в-к „Литературен вестник“ наскоро излязлата книга на Институт за изследване на близкото минало „История на Народна република България. Режимът и обществото„.

Коментарите на автора станаха известни първо по време на публичното представяне на тома през декември месец 2009 г. в Софийския университет. Сега те стават досъпни и за широката публика чрез страниците на вестника.

Цялата публикация „„История на тоталитарната власт и грижа““

„Без следа? Лагерът в Белене 1949 – 1959…“

Каталог на националната изложба, посветена на комунистическите концентрационни лагери (ТВО) в България.

Автор и концепция: Ивайло Знеполски
Дизайн и предпечат: Веселин Праматаров

Публикуван от Институт за изследване на близкото минало в рамките на проекта „Политики на паметта и знанието„.

ISBN: 978-954-9597-04-2

Цялата публикация „„Без следа? Лагерът в Белене 1949 – 1959…““

Без следа? Лагерът „Белене“ 1949 – 1959 и след това…

Национална художествена галерия и Институт за изследване на близкото минало ви канят на

ИЗЛОЖБА

БЕЗ СЛЕДА?
Лагерът „Белене“ 1949 – 1959 и след това…

10 – 22 ноември, 2009 г.

Откриване: 10 ноември (вторник), 2009 г. от 18.00 часа, Национална художествена галерия

Кръгла маса: 11 ноември (сряда), 2009 г. от 14.00 часа, Национална художествена галерия

Изложбата е осъществена с подкрепата на CEE Trust и Институт „Отворено общество“.

„Възродителният процес“

Мюсюлманските общности и комунистическият режим: политики, реакции и последици

Автори: Михаил Груев, Алексей Кальонски

Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат от работата на Михаил Груев и Алексей Кальонски, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

Цялата публикация „„Възродителният процес““