„Историята, видяна отдолу“

Димка Кабаиванова от Старо-загорския седмичник „Новината +“ разпитва Галина Гончарова и Теодора Карамелска за изследователския проект на Института по устна история.

… „Старозагорци разказват за близкото минало… Проектът ‘разблокира’ паметта за периода между 1944 и 1989 г.“


в-к „Новината+“, 10-16 октомври 2011 г.

Резултатите от конкурса „Това е моето минало“ за 2011 г.

На заключително заседание от 21 юни, 2011 г., след като разгледа и обсъди 46 (четиридесет и шест) постъпили за конкурса ръкописа, обявен от ИИБМ, журито в състав проф. Ивайло Знеполски, д-р. Даниел Вачков, д-р Момчил Методиев и д-р Валери Кацунов награждава с по 1000 лв. следните участници:

  • Иван Апостолов, “На бунт срещу Народната власт”
  • Стоян Атанасов, “Спомените на един преводач”
  • Сабетай Майер, “Дневникът на един мобилизиран евреин”
  • Нансен Начев, “Родова памет”
  • Росица Тренкова, “Откровения”
  • Септемврийка Узунова, “Името задължава”
  • Цветанка Джерманова, „Спомени“

Институтът ще влезе във връзка с всички отличени, за да се уточнят детайлите по връчването на наградите.

Литературен вестник публикува три отзива за книги на Института

Пепка Бояджиева, Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2010;

Ивайло Знеполски (съставител), Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2010;

Даниела Колева (съставител), Белене – място на памет? Антропологична анкета, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2010.

„Белене – място на памет?“

belene-coverАнтропологична анкета

Съставител и предговор: Даниела Колева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „СИЕЛА“ с финансовата подкрепа на CEE Trust Bulgaria.
София 2010

Всички интервюта и самата книга са плод на тригодишната работа по проекта „Политики на паметта и знанието„.

ISBN: 978-954-28-0714-5

Цялата публикация „„Белене – място на памет?““

„Поверително и лично от НРБ“

в-к Труд публикува в книгоописа си кратка рецензия за сборника на Института „Това е моето минало. Спомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Цялата публикация „„Поверително и лично от НРБ““

Публично представяне на „Това е моето минало“

moeto-minalo-ii-koricaП О К А Н А

Институт за изследване на близкото минало и Издателство “СИЕЛА”

имат удоволствието да ви поканят на премиерата на Сборника в два тома:

ТОВА Е МОЕТО МИНАЛО
Спомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Съставител: проф. Ивайло Знеполски

Цялата публикация „Публично представяне на „Това е моето минало““

„Това е моето минало“, т. 1-2

moeto-minalo-i-koricaСпомени, дневници, свидетелства (1944 – 1989)

Съставител: Ивайло Знеполски
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и Издателство СИЕЛА

Двата тома от поредицата „Минало несвършено“ носят името на конкурса, обявен от Институт за изследване на близкото минало през 2007-а и повторен през следващата година. Беше отправена покана към желаещите да разкажат живота си или да изпратят дневници и документи от периода 1944 – 1989 г. Инициативата беше посрещната с интерес и в института постъпиха голямо количество тестове, документи, фотографии и артефакти. Всички те, не само отличените, са ценни, доколкото носят духа на епохата, па било понякога само чрез някой важен и неочакван детайл от онова време. За съжаление, обемът на този метериал не позволява да бъде представен в своята цялост, но останалите извън публикацията текстове ще бъдат използвани в следващи инициативи на института.moeto-minalo-ii-korica Подготвянето за печат на подбраните спомени не беше никак лесно, тъй като повече от половината от тях бяха изпратени в ръкопис или на пишеща машина. Но резултатът си струваше усилията. Изданието ще бъде истинско откровени за тези, които искат по-добре да разберат времето на комунистическия режим, но едновременно то представлява и нещо много повече от исторически извори за професионални историци. Пред нас е вълнуващо и често разтърсващо четиво, въвеждащо ни в интимния свят на реално съществували и съществуващи хора, с много различни, често противоположни съдби – пречупени, трагични, но и борещи се, а и такива под знака на сигурността и социалното преуспяване или принудени да се оставят на течението на живота…

ISBN: 978-954-28-0716-2; ISBN: 978-954-28-0717-9

Цялата публикация „„Това е моето минало“, т. 1-2″

„Историята на Народна република България“

Електронният информационен портал Vesti.bg публикува кратка рецензия върху колективния сборник на Институт за изследване на близкото минало „История на Народна република България. Режимът и обществото„.

Цялата публикация „„Историята на Народна република България““

„История на тоталитарната власт и грижа“

Доц. Бойко Пенчев рецензира на страниците на в-к „Литературен вестник“ наскоро излязлата книга на Институт за изследване на близкото минало „История на Народна република България. Режимът и обществото„.

Коментарите на автора станаха известни първо по време на публичното представяне на тома през декември месец 2009 г. в Софийския университет. Сега те стават досъпни и за широката публика чрез страниците на вестника.

Цялата публикация „„История на тоталитарната власт и грижа““

„Без следа? Лагерът в Белене 1949 – 1959…“

Каталог на националната изложба, посветена на комунистическите концентрационни лагери (ТВО) в България.

Автор и концепция: Ивайло Знеполски
Дизайн и предпечат: Веселин Праматаров

Публикуван от Институт за изследване на близкото минало в рамките на проекта „Политики на паметта и знанието„.

ISBN: 978-954-9597-04-2

Цялата публикация „„Без следа? Лагерът в Белене 1949 – 1959…““