„Спомени от лагерите. Портрети на лагеристи от Белене (1948-1953)“

baychev-cover-webАвтор: Петър Байчев

Издание на Институт за изследване на близкото минало и издателство „Сиела“ с помощта на Фондация „Америка за България“.
София 2014

ISBN: 987-954-28-1603-4

Цялата публикация „„Спомени от лагерите. Портрети на лагеристи от Белене (1948-1953)““

Образи от Белене: рисунки и спомени на д-р Петър Байчев от концлагерите

Вече повече от 50 години в българското историческо знание и памет съществува сериозна празнина – липсват автентични визуални свидетелства от комунистическите трудово-възпитателни лагери в България. Хилядите лични спомени, документите от архивите, ретроспективните възстановки – въпреки богатството и приноса им за оценката на комунистическо минало – не могат да заместят непосредствената, жива снимка или образ.


Изложбата, която ще организира Институт за изследване на близкото минало, ще се опита да запълни тази празнина като покаже на българската публика автентични рисунки, портрети на български граждани, репресирани от комунистическия режим по политически и биографични причини, както и моменти от техния мъчителен живот в „концлагерна България“.

Период на изпълнение: 2014 г.

Цялата публикация „Образи от Белене: рисунки и спомени на д-р Петър Байчев от концлагерите“

Концлагерът Белене – място на особена памет

Разследващият журналист Христо Христов представя на своя електронен сайт каталога към изложбата „Без следа? Лагерът Белене 1949-1959 и след това…“, организрана през 2009 г. от Институт за изследване на близкото минало.

Сборникът е отпечатан в ограничен тираж, но онези които се интересуват биха могли да го намерят в големите библиотеки или в самия Институт за изследване на близкото минало, на когото трябва да благодарим за ценното издание, трудът за който не е бил напразно.

Написано от Христо Христов
Неделя, 14 Април 2013 12:45

Още…

„Да познаем комунизма“

phd-collection-cover-webСъставител: Ивайло Знеполски

Автори: Мариан Гяурски, Константин Касабов, Петя Василева-Груева, Клаудия Флорентина-Добре, Мартин К. Димитров, Нина Димитрова, Петя Славова, Нурие Муратова, Сергей Вучков

Издание на Институт за изследване на близкото минало и СИЕЛА с финансовата помощ на CEE Trust, България.
София 2012

ISBN: 978-954-28-1056-8

Цялата публикация „„Да познаем комунизма““

Литературен вестник публикува три отзива за книги на Института

Пепка Бояджиева, Социалното инженерство. Политики за прием във висшите училища през комунистическия режим в България, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2010;

Ивайло Знеполски (съставител), Тоталитаризмите на XX век в сравнителна перспектива, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2010;

Даниела Колева (съставител), Белене – място на памет? Антропологична анкета, Институт за изследване на близкото минало, Сиела, София, 2010.

„Белене – място на памет?“

belene-coverАнтропологична анкета

Съставител и предговор: Даниела Колева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „СИЕЛА“ с финансовата подкрепа на CEE Trust Bulgaria.
София 2010

Всички интервюта и самата книга са плод на тригодишната работа по проекта „Политики на паметта и знанието„.

ISBN: 978-954-28-0714-5

Цялата публикация „„Белене – място на памет?““

„Историята на Народна република България“

Електронният информационен портал Vesti.bg публикува кратка рецензия върху колективния сборник на Институт за изследване на близкото минало „История на Народна република България. Режимът и обществото„.

Цялата публикация „„Историята на Народна република България““

„История на тоталитарната власт и грижа“

Доц. Бойко Пенчев рецензира на страниците на в-к „Литературен вестник“ наскоро излязлата книга на Институт за изследване на близкото минало „История на Народна република България. Режимът и обществото„.

Коментарите на автора станаха известни първо по време на публичното представяне на тома през декември месец 2009 г. в Софийския университет. Сега те стават досъпни и за широката публика чрез страниците на вестника.

Цялата публикация „„История на тоталитарната власт и грижа““

Серия от представяния на „История на НРБ“

nrb.inddИнститут за изследване на близкото минало

ви кани на серия от публичноти представяне, последвание от дискусия, на новоизлезлия колективен сборник

История на Народна република България. Режимът и обществото
под редакцията на Ивайло Знеполски

Цялата публикация „Серия от представяния на „История на НРБ““

Юлиан Попов се впечатли от Изложбата на Института в блога си

Юлиан Попов, политически анализатор и журналист публикува впечатленията си от изложбата на Института „Без следа? Лагерът „Белене“ 1949-1959 г. и след това…„.

Двайсет години по-късно най-сетне се появи публично събитие за лагера Белене, което прониква в дълбочината на този трагичен феномен на българския комунизъм. Изложбата „Без следа? Лагерът „Белене“ 1949 – 1959 и след това… „, организирана от Института за изследване на близкото минало в Националната художествена галерия е различна от много публикации и разкрития за лагерите в България. Това не е разкритие, а по-скоро опит да се събере гнева, недоумението и фактите на едно място. Изложбата е и акт на очовечаване. В нашата култура тъгата и скръбта са сякаш трудни и редки посетители, ние имаме странна представа за човешка твърдост, която е свързана най-вече с мълчание и отрицание. Затова тази откровена и човешка изложба е особено явление. Друг особен факт е, че изложбата беше посетена главно от доста възрастни, явно преживели миналото на лагерите, и от много млади хора. Средната възраст като че ли липсваше.

Цялата публикация „Юлиан Попов се впечатли от Изложбата на Института в блога си“