Публично представяне на „Българският комунизъм“

Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и Издателство СИЕЛА ви канят на публичното представяне на наскоро излязлата книга на проф. Ивайло Знеполски:

Българският комунизъм. Социо-културни черти и властова траектория

Автор: Ивайло ЗнеполскиСофия 2008, Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА

Време и място: 13-ти май, 2008 г. от 18:00 часа в Център за култура и дебат „Червената къща“, Червената зала (ул. Любен Каравелов 15).

Книгата и нейният автор ще бъдат представени от Михаил Неделчев и Михаил Груев. Ще последва дискусия и въпроси.

Книгата е резултат от продължителното изследване на Ивайло Знеполски, проведено като част от проекта „Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г„.

Резултати от стипендиантския конкурс на Института

Като резултат от първата покана за изследователски проекти на млади учени Институт за изследване на близкото минало избра да финансира за период от четири месеца следните три теми:

  • Институционална памет и индивидуални траектории: професията на учител (1949 – 1989 г.), предложена от Миладина Монова (доктор по културна и социална антропология, École des hautes études en sciences sociales, Париж и сътрудник в Laboratoire d’Anthropologie des Institutions et Organisations Sociales, (LAIOS), Париж)
  • Ролята на Държавна сигурност в контрола върху дисидентите в комунистическа България: Свидетелства от Държавния и Партийния архив, предложена от Мартин Димитров (асистент преподавател в Харвардския университет)
  • Биографични и историографски интерпретации на краха на комунистическия режим в България, предложена от Петя Василева (докторант в Катедра „Етнология“, Софийски университет)

В-к „Култура“ публикува „Революция преди революцията“

Вестник „КУЛТУРА“ публикува на страниците си съкратена версия на доклада на Деян Деянов, представен в рамките на международната конференция „Мълчанието за комунизма“, 01-02 декември, 2007 г., София.

Цялата публикация „В-к „Култура“ публикува „Революция преди революцията““

За конференцията „Мълчанието за комунизма“ във в-к „Култура“

Двама студенти, Бистра Величкова и Петър Добрев, от Софийски университет, Факултет по журналистика и масови комуникации публикуват репортаж за протеклата международна конференция „Мълчанието за комунизма“ на страниците на „в-к Култура“.

Цялата публикация „За конференцията „Мълчанието за комунизма“ във в-к „Култура““

Проф. Знеполски за „Мълчанието за комунизма“ по радио „RFI“

Стефан Джамбазов разговаря с проф. Знеполски във връзка с наскоро приключилата конференция „Мълчанието за комунизма„.

– Radio France International , София, Програма „Въпреки!“, 04-ти декември, 2007 г. –

По-надолу може да чуете запис от интервюто!

Изследователски стипендии за млади учени на ИИБМ

В рамките на своя тригодишен проект „Политики на знанието и паметта“ Институт за изследване на близкото минало, София обявява годишна конкурсна процедура за четиримесечни изследователски стипендии за млади учени – докторанти и постдокторанти (до 35 г.) от социалните и хуманитарните науки, които работят по тематика, свързана с изследване на комунистическия период в България.

Крайният продукт на подпомогнатото изследване се очаква под формата на научна студия по неразработвана или слабо позната тема във формат годен за научна публикация.

Цялата публикация „Изследователски стипендии за млади учени на ИИБМ“

„Изследване на неминалото“ от Емилия Карабоева в „Дневник“

Емилия Карабоева, един от участниците в конференцията „Мълчанието за комунизма“, разказва накратко за изказванията на участниците по време да дебатите пред в-к „Дневник„.

Цялата публикация „„Изследване на неминалото“ от Емилия Карабоева в „Дневник““

„Познание срещу мълчанието за комунизма“, в-к „Дневник“

В кратко съобщение за предстоящата конференция „Мълчанието за комунизма“ Светлана Гинева от в-к „Дневник“ обобщата поводът за академичната среща и цитира мотивите на проф. Ивайло Знеполски – директор на Институт за изследване на близкото минало – да покани утвърдени и млади учени, посветили своята работа на по-доброто познаване на комунизма.

Осмисляне на миналото е задачата на международна конференция „Мълчанието на комунизма: Централна и Източна Европа 18 години след падането на Берлинската стена“ е темата на международна конференция, която се организира от Института за изследване на близкото минало (ИИБМ). Тя ще се проведе на 1 и 2 декември в софийския хотел „Арена ди Сердика“.

Цялата публикация „„Познание срещу мълчанието за комунизма“, в-к „Дневник““

Международна конференция „Мълчанието за комунизма“

Международна конференция организирана от Институт за изслдване на близкото минало и Дом на науките за човека и обществото, София с финансовата подкрепа на Програма „Изток – Изток“: Партньорство без граници и Френското посолство в София

Мълчанието за комунизма в Източна и Централна Европа
18 години след падането на Берлинската стена

01 – 02 декември, 2007 София
Хотел „Arena di Serdica“

Цялата публикация „Международна конференция „Мълчанието за комунизма““

Публично обсъждане „Русе и житейските разкази за комунизма“

Какво мислят хората от Русе за своя живот от времето на комунизма? Има ли подтисната травма и в какво се състои тя?

По повод успешното завършване на проекта „Разбудена памет – гласовете отдолу“ Институт за изследване на близкото минало ви кани на отворен разговор на посочената тема и представяне на „Върху храстите не падат мълнии“.

В Новия исторически музей, гр. Русе, на 17.10.2007 (сряда) от 14.00 часа.

Цялата публикация „Публично обсъждане „Русе и житейските разкази за комунизма““