Книгите на Иван Еленков и Румен Аврамов в Литературен в-к

Огнян Дойнов, един от редакторите на в-к „Литературен вестник“ публикува кратки отзиви за новоизлезлите книги на Иван Еленков „Културният фронт“ и на Румен Аврамов „Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989„.

Румен Аврамов,Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989„, Институт за изследване на близкото минало; изд. „Сиела“, С., 2008,340 стр., 15 лв.

Цялата публикация „Книгите на Иван Еленков и Румен Аврамов в Литературен в-к“

Части от книгата на Румен Аврамов в „Дневник“

По традиция в-к Дневник публикува и части от книгата на Румен Аврамов „Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989“ в четири поредни броя.
Снимки: в-к Дневник

Цялата публикация „Части от книгата на Румен Аврамов в „Дневник““

„Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989“

avramov-bookАвтор: Румен Аврамов
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и СИЕЛА
София 2008

Книгата е резултат от работата на Румен Аврамов, част от проекта Изследвания на комунизма 1944 – 1989 г.

ISBN: 978-954-28-0339-3

Цялата публикация „„Пари и де/стабилизация в България 1948 – 1989““

„Реформаторство без реформи“ рецензирана от Румен Аврамов

Business Magazine публикува рецензията на Румен върху книгата на Мартин Иванов „Реформаторство без реформи“.

Когато преди десетилетие парчета от икономическите архиви на комунизма започнаха да се поотварят, публиката и журналистите очакваха незабавни сензационни разкрития. Тази нагласа показваше дълбоко непознаване характера на работата с документи. За да се проникне смислено в тях, се иска време, търпение и къртовско усилие, каквито обсебената от злободневието гилдия много рядко притежава. Ето защо първите истински съдържателни резултати започнаха да се появяват постепенно, едва след години. При това те са с различен привкус. Някои от тях се опитват да оправдават очевидно абсурдни черти на системата. Други обръщат планини от архиви, но покрай безспорно важните персонални траектории, институционални схеми и пикантни факти изпускат по-дълбокото, губят мащаба и макроикономическата перспектива.

– Румен Аврамов, Business Magazine, 08.04.2008 –