Социализмът и неговият чужд език: английската гимназия в образователното поле на социалистическа България (1950-1989)

Автор/и: Надежда Велинова Гълъбова
Автореферат за присъждане на научна и образователна степен доктор
Издателство:
Година: 2008