Актуални конкурси на Института

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЛИЗКОТО МИНАЛО

Обявява следните конкурси:

  • За написването на биографични разкази, автентични дневници и документи от времето на комунизма.
    Ще бъдат присъдени 8 награди по 1000 лв.
    Срок за предаване на материалите: 15 май 2011 г.
    Институтът откупува фотографии с историческа стойност от 40-те, 50-те и 60-те години. Премия за една фотография – 50 лв.
  • Конкурс за учители по история в гимназията за примерно развитие на урок от най-новата ни история на тема:
    „Политическа система и социална политика в НРБ: социални и етнически групи – обект на негативна и позитивна дискриминация“

Ще бъдат присъдени 6 награди по 600 лв.

Срок за предаване на материалите: 30 април 2011 г.

Материалите по двата конкурса да се изпращат в разпечатан и електронен вид на следните адреси:

Институт за изследване на близкото минало София 1000, пощенска кутия 1319 или

Институт за изследване на близкото минало София 1000, пощенска кутия 1319 или

на minaloto@gmail.com

Конкурсите са финансово подкрепени от Фондация „Америка за България“ и CEE Trust, България.

Facebook
Twitter
Google+
https://minaloto.bg/%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%83%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d0%b0/