Алтернативността, видяна през случаите в литературата на НРБ

Въпреки.com публикува краткия анализ на проф. Николай Аретов върху последната книга на Пламен Дойнов “Литература на случаите“.

Мащабните усилия за преосмисляне на „литературата на НРБ“, започнати от Департамента „Нова българистика“ на НБУ продължават, този път под егидата на Института за изследване на близкото минало. Пламен Дойнов, който е в центъра на начинанието, лансира нов подход, като вниманието му се насочва към „случаите“. Това пише в анализ за „въпреки.com” проф. Николай Аретов, литературовед и преподавател за изследването на Пламен Дойнов „Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци”. Казуси в литературното поле на НРБ”.

Пълният текст на Николай Аретов.