“Аутопсия на комунистическия режим”

Георги Зеленгора публикува пространна рецензия за книгата на своя колега историк Александър Везенков “Властовите структури на Българската комунистическа партия (1944 – 1989)” на страниците на “Литературен вестник”.

… Книгата “Властовите структури на Българската комунистическа партия (1944 – 1989)” е поредната сполучлива професионална изява на Александър Везенков, който през последните години се наложи като един от стойностните представители на алатернативната историческа наука. Освен че изследва комунистическия режим, Везенков работи и върху урбанизацията и градската история на България, върху редица аспекти от историята на Османската империя и съвременна Турция и, не на последно място, той е човекът, който спука сапунения мехур, наречен “Българско възраждане”. …


“Литературен вестник”, бр. 30, 08 – 14 октомври, 2008 г.