“Без следа? Лагерът в Белене 1949 – 1959…”

Каталог на националната изложба, посветена на комунистическите концентрационни лагери (ТВО) в България.

Автор и концепция: Ивайло Знеполски
Дизайн и предпечат: Веселин Праматаров

Публикуван от Институт за изследване на близкото минало в рамките на проекта “Политики на паметта и знанието“.

ISBN: 978-954-9597-04-2

Светът на лагерите не е важен, понеже в него са страдали и умирали; светът на лагерите е важен, тъй като в него са живели. Тъй като тук човек в собствените си очи е превърнат в нещо тотално лишено от стойност; но съща така и защото самите надзиратели на тези хора са превърнати в тотолно лишени от стойност в собствените си очи; а също и защото една страна, в която съществуват концентрационни лагери, е прогнила до мозъка на костите. Концентрационния свят е една неизбежна зараза и поради това той е най-голямото нещастие, което може да се случи.

— Давид Русе —

Цъкнете върху картинката, за да отворите целия каталог!
Цъкнете върху картинката, за да отворите целия каталог!