България – Израел. Разкази за две страни и две епохи

Съставител: Даниела Колева

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2017

ISBN: 978-954-28-2325-4

Това издание се ползва от подкрепата на Фондация Америка за България.

В книжното издание на тома на базата на предишния ни опит и научната практика в устната история имената на интервюираните хора не са посочени. След излизането на книгата много от тях изрично пожелаха имената им да бъдат обявени. Публикуваме ги по-долу в съдържанието, а скоро ще изготвим и притурка към  печатната книга. (ИИБМ)

Спомените, събрани в този том, са записани в хода на пространни биографични интервюта, които дават пълна свобода на участниците да построят своя разказ и да поставят акцентите в него според собственото си виждане. За разлика от преобладаващото множество проекти сред евреи, преживели Втората световна война, основната тема беше не толкова войната и репресиите против тях, колкото смяната на епохите и масовата емиграция (т. нар. алия) на българските евреи в Израел след края на войната: мотивите на заминаващите и на тези, които са останали; раздялата и пътуването; връзките между роднини и приятели след това, особено след 1967 г., когато са прекратени дипломатическите отношения между двете държави; активизирането на контактите след 1990 г. и възраждането на еврейската идентичност и общност в България.

Говорещите в тази книга защитават различни позиции, понякога го правят със страст и непримиримост. Няма го “равното усещане”, от което се опасява една от събеседничките в началото на своя разказ. Техните спомени влизат в диалог помежду си, допълват се и се подкрепят, някъде се коригират или оспорват.

(От съставителя)

СЪДЪРЖАНИЕ:

Благодарности
Въведение: Мнемозина с двойно гражданство

Разкази от България

 • Под погледа на младите се преиначава споменът на възрастните (Ивет Анави)
 • Останахме тука само убедени комунисти (Виктор Барух)
 • Идеалът за прав път (Анжел Вагенщайн)
 • Жалоните на моята работа (Сабетай Моис Майер)
 • Кварталът на бедните евреи (Марго Леви)
 • Може с вас да сме равни, но вашият бог е различен от моя (Софи Данон)
 • Аз се чувствах отговорна за старите си родители (Корина Соломонова)
 • Аз съм единствената от моето семейство, дето толкоз дълго съм живяла (Леа Бенйозефова)
 • Да направиш едно добро е вече мост (Хени Лорер)
 • Най-приятният празник беше 24 май (Аврам Натан)
 • Тревоги след тревоги, раздели след раздели (Ида Финци)
 • Все едно късаш гердан с много мъниста (Симон Виктор Епщайн)
 • Момчето, което се смее (Ицхак Финци)
 • От живота си не съм недоволен (Исак Исаков)
 • Мечтаех барабан да имам (Аврам Папаро)
 • Да видим и да викаме „Ура“ (Леон Бенатов)
 • Ах, колко бяхме ние рошави! (Чавдар Шинов)

Разкази от Израел

 • Носехме типичните качества на българите (Мати Джераси)
 • Дойдохме с голямото желание да построим тази държава (Моис Паси)
 • Ново семейство в нова страна (Нисим Ниньо)
 • Понеже бяхме първи в българския език, преписваха от нас (Ицхак и Виви Машиах)
 • Чувствах, че моите корени са в Израел (Аврам и Леа Бенадор)
 • Национално движение като българското Възраждане (Самуил Ардити)
 • Аз имам вяра в това, че съм щастлив човек (Йосеф Нисимов)
  Огърлица от перли (Меди Бенадо)
 • Аз съм като турбина, трябва да правя нещо (Бети Леон)
 • Започна лека-полека да се връща езикът при мене (Ница Бар Нес)
 • Помня една младост, красива младост (Моше Мосек)
 • Оазис на българската реч, на българските спомени (разговор в пенсионерски клуб на българските евреи в Бат Ям)

Save

Save

Save