България и Източна Европа

Автор/и: Искра Баева

Издателство: Парадигма, София
Година: 2001

Книгата е структурирана в 13 глави, съдържащи исторически изследвания на отделни проблеми от Източна Европа и отношението на България към тях. Повечето изследвания са направени на основата на интерпретирани за пръв път в науката архивни материали (благодарение и на възможността за достъп до основните български архиви, получена през 90-те години). Между тях приносен характер имат: изследването на европейските и неевропейските характеристики на източноевропейския социализъм; документалното изследване за съдбата на българите в страните от Източна Европа след Втората световна война; Интерпретацията на документите на ЦРУ за България от 50-те години, които ползвах по време на специализацията си в САЩ през 1994 г.; новият подход към разглеждането на предпоставките за началото на десталинизацията в България между смъртта на Сталин през 1953 г. и Априлския пленум от 1956 г.; проблемите на българската външна пропаганда в началото на управлението на Живков, базирани върху нови архивни документи от ДА на МВнР; новата интерпретация на “сближението” между България и СССР на основата на вече въведените в обръщение от Драгомир Драганов пленуми на ЦК на БКП от 1963 г. и от 1973 г.; първата интерпретация на отношението на българските власти и на българското общество към реформаторския процес в Чехословакия през 1968 г.; изследвания, посветени на полските обществено-икономически кризи през 1966, 1968 и 1970 г., опрени освен на полска историческа литература и върху български архивни документи; панорамно представяне на кризисните години, завършващи на 8 в историята на Чехословакия през ХХ в.; архивно изследване на създаването и унищожаването на първата дисидентска организация в България – създадения на 8 март 1988 г. “Русенски комитет”; представяне на трансформациите, осъществени в БКП/БСП през първото десетилетие на прехода в България, изградено на основата на партийни и други документи. Тази книга с леки допълнения е преиздадена през 2010 г.