Във витрината на „Литературен вестник“

За такъв дебют могат да мечтаят повечето историци у нас. … Получило се е цялостно, четивно изследване, чрез което разбирането на туризма като социален и стопански феномен се е разраснало към културни и антропологически пространства, в които картината на миналото оживява.

Мая Иванова, Туризъм под надзор. Балкантурист – началото на международния и масов туризъм в България. Институт за изследване на близкото минало, изд. Сиела, С., 2018, 304 с., 17 лв.

За такъв дебют могат да мечтаят повечето историци у нас. през фокуса на „Балкантурист“ е разказана историята за срещата на чуждестранните туристи с НРБ. Книгата е пронизана от множество малки сюжети и казуси – за двойните стандарти в отношението към чужди и родни туристи, за пълните с недоразумения срещи между западни и източни хора, за културния шок у едните и другите, за частните квартири и хазяите, за хипари и дискари, за културата на потребление в „Кореком“ и т.н. Получило се е цялостно, четивно изследване, чрез което разбирането на туризма като социален и стопански феномен се е разраснало към културни и антропологически пространства, в които картината на миналото оживява.

в. Литературен вестник, бр. 8, 27.02. – 05.03.2019 г.