В-к “Култура” избира четиво на седмицата…

Иван Еленков

Орбити на социалистическото всекидневие
Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна република България

Институт за изследване на близкото минало
ИК „Сиела”
Цена 17 лв.