В-к “24 часа” представя на читателите си “Как се променят нещата?”

Историите на Желю Желев, Исак Паси, Николай Генчев и още философи събрани в два тома.

Проф. Ивайло Знеполски ги описа в “Как се променят нещата от инциденти до голямото събитие” Желю Желев, Николай Генчев, Асен Игнатов, Исак Паси, Илчо Димитров, Добрин Спасов, Иван Славов – такива имена на университетски преподаватели са включени в двете части на книгата на Ивайло Знеполски “Как се променят нещата от инциденти до голямото събитие”.

След 5-годишна изследователска работа проф. Знеполски предлага истории с философи и историци, всички те със значителна роля в обществения живот и най-близкото ни минало. Това не са романизирани биографии на известните учени, а изследователски студии, обхванали всеки аспект на богатия им личен и професионален живот.

Самият Знеполски обяснява труда си така: “Всичко това наподобява романно писане, но не е търсено, за да се постигне убедителността на литературната фикция, а за да ни приближи до дълбокия смисъл и да удостовери истинността на историческия разказ, който от дистанцията на времето и късата памет може да изглежда като литературна фикция.” Двете части на книгата са озаглавени “Властта в университета” и “Университетът във властта”. Името на всяка глава започва със “Случаят еди-кой си” – сякаш читателят наднича в медицинска енциклопедия или криминална хроника. Но не. По-скоро “индивидуалните истории, реконструирани на базата на продължителни архивни проучвания, на лични свидетелствания и на непознати досега документи, са проследени стъпка по стъпка, на места с достигаща до педантичност изчерпателност”, пише авторът. Книгата е издание на Института за изследване на близкото минало и “Сиела”. Стремежът на института е да даде адекватно познание за отминалия период. Защото “на фона на общественото мълчание за комунизма и сблъсъка на различни частни памети и стратегии за манипулирането им се появяват поколения без историческа памет”.

© www.24chasa.bg, 16 юни 2016 г.

2016-06-16-24chasa-book-adv