Да преосмислим историята на близкото минало

По отношение на близкото българско минало в масовото съзнание съществуват два мита – митът за престъпния комунизъм и митът за добрия комунизъм, като до голяма степен двата мита съществуват паралелно, без първият мит да обезсмисля втория. Престъпленията от първите години на режима се признават, но се и опрощават в името на социалната му природа през последните две-три десетилетия. Този идеен разнобой на различни нива в обществото се явява сериозна пречка пред установяването на една трайна и стабилна демокрация, подронвайки психологическата и социалната база на личната политическа активност и индивидуалната стопанска инициатива.

2020-2021 г.

По отношение на близкото българско минало в масовото съзнание съществуват два мита – митът за престъпния комунизъм и митът за добрия комунизъм, като до голяма степен двата мита съществуват паралелно, без първият мит да обезсмисля втория. Престъпленията от първите години на режима се признават, но се и опрощават в името на социалната му природа през последните две-три десетилетия. Този идеен разнобой на различни нива в обществото се явява сериозна пречка пред установяването на една трайна и стабилна демокрация, подронвайки психологическата и социалната база на личната политическа активност и индивидуалната стопанска инициатива.

Описаното по-горе прави необходимо задълбоченото и всестранно изследване на социалните практики и принципи на комунистическата държава, което разколебава неосмисленото схващане за успешния и добър комунизъм в съответните сфери. Проектът цели да допринесе за промяната на точно на този контекст.

Основните дейности, които осъществяваме с този проект са:

  • Колективен авторски сбовник върху социалната история на комунизма в България;
  • Четвърти том от поредицата “Това е моето минало”;
  • Авторска монография върху “тоталитарната държава” и българските практики;
  • Публичен дебат “Интелектуалците: комунизмът и демокрацията”.

Проектът се подкрепя от Фондация “Америка за България”.

Фондация “Америка за България” е независима, непартийна и неполитическа американска благотворителна организация. Основана през 2008 г., Фондацията е наследник на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден по Закона за подпомагане на източноевропейската демокрация от 1989 г. чрез Американската агенция за международно развитие.

Фондация Фондация “Америка за България” подпомага укрепването на динамична пазарна икономика и на институциите на демократичното общество в България и подкрепя страната в постигане на пълния ѝ потенциал на успешна и модерна европейска нация. Даренията, предоставени от Фондация “Америка за България”, развиват дългогодишните традиции на доброжелателство и приятелство между народите на САЩ и България. За повече информация: https://www.us4bg.org