„Да четем житейските разкази в сравнителна перспектива“

Литературен вестник в своя 22 брой от 10-16 юни 2015 г. пулбикува предговора на проф. Знеполски от новоизлязлата книга на Институт за изследване на близкото минало „Това е моето минало“ т.3.

Да четем житейските разкази в сравнителна перспектива

През 2010 г. в поредицата „Минало несвършено“ на Института за изследване на близкото минало, съвместно с издателство СИЕЛА, бяха публикувани два тома под заглавие „Това е моето минало“.

Настоящата книга се явява том трети със същото заглавие и доколкото няма да е последната, се очертава нещо като минипоредица в поредицата. Във вече установената традиция за издирване на автентични свидетелства и разкази от първо лице, през 2011 г. и 2012 г. Институтът проведе поредните конкурси за спомени, дневници и житейски разкази, засягащи периода 1944-1989 г. Но съвсем логично човешките съдби застъпват годините и преди 1944 г., и след 1989 г. По този начин картината на времето се разшири и обогати допълнително, помагайки да се видят и разберат по-добре както процесите на радикално късане, така и на приемственост. В двата конкурса, въз основа на които е изграден този том, участваха повече от 200 души. Резултатът беше впечатляваща панорама на времето, видяно и преживяно през конкретни човешки съдби. В Това е моето минало, т. III, са включени 12 текста от 11 души, които журито на конкурса отличи като най-успешни. Останалите текстове, съдържащи значима информация и разкриващи неочаквани детайли, попълниха постоянно обогатяващия се архив на Института от лични свидетелства и биографични разкази. Те са на разположение на изследователите.

Целият предговор може да прочетете ТУК.