Дисидентски културни движения в Източния блок – наръчник за ученици и студенти

Институтът за изследване на близкото минало запознава ученици и студенти от София с инакомислието в артистичния свят на социализма

Институтът за изследване на близкото минало е поканен като партньор в изпълнението на европейския проект „EUnderground – Underground Cultural Movements in the Eastern Bloc“ (в превод: Underground Европа − дисидентски културни движения в Източния Блок“). Водеща по проекта е унгарската организация Латерна Магика, спечелила грант по програма „Европа за гражданите“. Останалите партньори по проекта са Службата към Комитета по национални възпоменания (Унгария), Академията за социални науки (Лодз, Полша), Университета на Букурещ (Румъния) и неправителствените организации Art Kontakt (Тирана, Албания) и Educentrum ZU (Чешката република).

Проектът е планиран да се осъществи в периода септември 2018 г. – декември 2019 г. Целта му е да запознае младото поколение с алтернативната културна история на социалистическите режими в страни от Централна и Източна Европа − България, Унгария, Чехия, Полша, Албания и Румъния. Чрез инициативата се отчита необходимостта младите хора да придобият по-задълбочена представа за дисидентството в рамките на тоталитаризма, а историци и учители да си припомнят примерите за „подривно изкуство“ и да направят равносметка за ония времена с помощта на свежия поглед на учениците и студентите.

Проектът в България започва с интеркултурен семинар с ученици от 127 СОУ , техните преподаватели по история и румънски социолог, гост от Университета в Букурещ.  Очаква се семинарът да се проведе в началото на 2019 г. Задачата на младите хора ще бъде да изработят „самиздат“ вестник с истини и легенди от времето на социалистическия режим.

Партньорските организации от шестте държави ще обединят усилия около създаването на още две събития. Първото ще представлява „Европейска пътуваща изложба“, която ще представи произведения на изкуството и техните автори, които са считани за подривни по време на тоталитарните режими. Другото събитие е „Фестивал на цензурата“, който ще се осъществи през есента на идната година и ще събере ученици, студенти, бивши дисиденти, историци, преподаватели и доброволци при домакините на проекта в унгарската столица.

Пълен технически отчет на извършените дейности по проекта могат да се прочетат на английски ТУК.