Евреите по българските земи. Анотирана библиография

Автор/и: Жак Ескенази
Алфред Криспин
Еми Барух

София: Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия
1999