Изборът на в. “К” за юни 2019 г.

в. К, бр. 24, 2019 г.

Редакцията на седмичния вестник за критика, дебати и културни удоволствия “К” посочи като свой избор на седмицата новоизлязлата книга на Ивайло Знеполски “Семиотика и критика на културата. Барт, Лотман, Еко“.