Изборът на в. „К“ за юни 2019 г.

в. К, бр. 24, 2019 г.

Редакцията на седмичния вестник за критика, дебати и културни удоволствия „К“ посочи като свой избор на седмицата новоизлязлата книга на Ивайло Знеполски „Семиотика и критика на културата. Барт, Лотман, Еко„.