Изповед на шпионина

Автор: Тодор Костов Бояджиев

София: Сиела
2018

Авторът генерал Тодор Бояджиев е работил повече от 30 години в българското разузнаване – по време на НРБ и след това. Започнал като лейтенант разузнавач, стига до зам.-началник на разузнаването.