Изследвания на периода на комунизма 1944-1989 г.

Период на изпълнение: 2005 – 2008 г.

Институт за изследване на близкото минало инициира и осъществява с Институт „Отворено общество“ общ проект за подпомагането и публикуването на индивидуални научни изследвания върху периода на комунизма в България. Резултатите се очакват през 2007 – 2008 г.

Изследователската програма обхваща 16 теми, разработвани от 10 изследователи:

 • Ивайло Знеполски – „От комунистическата утопия до реалния социализъм“
 • Евелина Келбечева – „Политики на структуриране на културната памет 1944-1989 г.“
 • Румен Аврамов – „Парична политика без пари“
 • Александър Везенков – „Апаратът на БКП“
 • Александър Везенков – „Партийната номенклатура“
 • Александър Везенков – „Казионните организации“
 • Михаил Груев – „Българското село през социализма“
 • Момчил Методиев – „Държавна сигурност“
 • Бойко Киряков – „БКП и политиката към емиграцията“
 • Михайл Груев – „Комунистическият режим и българските мюсюлмани“
 • Момчил Методиев – „Отношенията между Българската православна църква и комунистическата държава“
 • Иван Еленков – „Културната политика на комунистическия режим“
 • Алексей Кальонски – „Възродителният процес»
 • Мартин Иванов – „Социалистическото реформаторство през 80-те години“
 • Иван Еленков – „Производство на исторически знания през комунистическата епоха“
 • Даниел Вачков, Мартин Иванов – „Външният дълг на България 1944-1989г.“