Изследвания на периода на комунизма 1944-1989 г.

Период на изпълнение: 2005 – 2008 г.

Институт за изследване на близкото минало инициира и осъществява с Институт “Отворено общество” общ проект за подпомагането и публикуването на индивидуални научни изследвания върху периода на комунизма в България. Резултатите се очакват през 2007 – 2008 г.

Изследователската програма обхваща 16 теми, разработвани от 10 изследователи:

 • Ивайло Знеполски – “От комунистическата утопия до реалния социализъм”
 • Евелина Келбечева – “Политики на структуриране на културната памет 1944-1989 г.”
 • Румен Аврамов – “Парична политика без пари”
 • Александър Везенков – “Апаратът на БКП”
 • Александър Везенков – “Партийната номенклатура”
 • Александър Везенков – “Казионните организации”
 • Михаил Груев – “Българското село през социализма”
 • Момчил Методиев – “Държавна сигурност”
 • Бойко Киряков – “БКП и политиката към емиграцията”
 • Михайл Груев – “Комунистическият режим и българските мюсюлмани”
 • Момчил Методиев – “Отношенията между Българската православна църква и комунистическата държава”
 • Иван Еленков – “Културната политика на комунистическия режим”
 • Алексей Кальонски – “Възродителният процес»
 • Мартин Иванов – “Социалистическото реформаторство през 80-те години”
 • Иван Еленков – “Производство на исторически знания през комунистическата епоха”
 • Даниел Вачков, Мартин Иванов – “Външният дълг на България 1944-1989г.”