Изследователски стипендии за млади учени / Пролет 2010

Институтът за изследване на близкото минало, София обявява конкурс за четиримесечни изследователски стипендии за млади учени – докторанти и постдокторанти (до 40 г.) от социалните и хуманитарните науки, които работят по тематика, свързана с изследване на комунистическия период в България.

Крайният продукт на подпомогнатото изследване се очаква под формата на научна студия по неразработвана или слабо позната тема във вид, годен за научна публикация.

Кандидатстването става с кратко проектно описание (до 2000 думи, съдържащo мотивация, метод и източници) и CV. Препоръка/и от утвърден/и учен/и от областта са желателни, но не задължителни.

Срокът за подаване на проектите е 15-ти януари 2010 г.

На адрес:
Институт за изследване на близкото минало
ул. Юрий Венелин 24, вх. Б
София 1000

или по интернет на имейл: minaloto@gmail.com

За повече подробности:
Тел. +359 2 988 82 73