Из дебрите на паметта

Автор: Георгена Илиева-Игнатова

Пазарджик: Самиздат
2017

„Както всеки живот, и моят е уникален. Не може да бъде объркан с друг житейски път. Ако съм успяла да го опиша и да стигне до днешния ден, то, макар и с микрон, ще повлияя на анализаторите историци за по-обективна история на времето.

– От автора –