Институтът започва 2022 г. с някои промени

В началото на 2022 г. Институтът направи някои важни стъпки в своя институционален и житейски път.

В началото на 2022 г. Институтът направи някои важни стъпки в своя институционален и житейски път. След повече от 15 години отдадена, изключително значима интелектуална и организационна работа с решение на Общото събрание на ИИБМ проф. Ивайло Знеполски предаде председателското място, а и най-вече отговорността за развитието на ИИБМ на проф. Момчил Методиев.

Излишно е да изреждаме огромния принос на проф. Знеполски към хуманитарните и социалните науки въобще, но е редно от името на целия екип, на експертния съвет и всички колеги и сътрудници на Института да му благодарим за привилегията да работим заедно. Разбира се, оттеглянето му от председателското място не значи, че проф. Знеполски ще престане да пише и публикува с нас.

Скоро в нашата книжна поредица „Минало несвършено“ ще може да четете още от него. Срещите ни продължават.

Пожелаваме успех, упорство и много интелектуална енергия на проф. Методиев!!

От февруари 2022 г. Институтът смени и своя адрес. Вече можем да бъде намерени в големия дом на Нов Български Университет на ул. Монтевидео 21. Тепърва ще говорим повече за сътрудничеството ни.

Изгледът и светлината при нас са вдъхновяващи!