Институтът се премести в нов дом

Институтът за изследване на близкото минало, София се премести в нов и по-обширен дом.

Новият адрес и телефони на Института са следните:

ул. Юрий Венелин 24, вх. Б, ет. 2
тел./факс +359 2 989 17 84; 988 82 73
имейл: minaloto@gmail.com