Институтът стартира двумесечен изследователски семинар

ДВУМЕСЕЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ СЕМИНАР

на Институт за изследване на близкото минало и Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Темата на първото издание на семинара е:

Социалистическият начин на живот – форма на социално инженерство или идеологически мираж?

Дебати около книгата на Улф Брунбауер „Социалистическият начин на живот“

Участници: Ивайло Знеполски, Михаил Груев, Даниела Колева и Иван Еленков

Място на провеждане: Софийски университет, Огледалната конферентна зала, 19.00 часа, 29 ноември 2011 г.


Семинарът е част от проект, финансирани от Европейския изследователски съвет (ERC) в рамките на Седма рамкова програма (FP7/2007-2013) / Договор с ERC N° 269608

Facebook
Twitter
Google+
https://minaloto.bg/%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d1%8a%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b4%d0%b2%d1%83%d0%bc%d0%b5%d1%81%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%b8%d0%b7%d1%81%d0%bb/