Историята, населена с хора

Българското общество през втората половина на 20 век. 1. Интервюта

Автор/и: Национален дарителски фонд „13 века България“, Нов български университет

Издателство: НБУ
Година: 2005