Историята, населена с хора

Българското общество през втората половина на 20 век. 2. Интервюта, свидетелства

Автор/и: Национален дарителски фонд “13 века България”, Нов български университет

Издателство: НБУ
Година: 2006