“Как да познаем комунизма”

Кратък преглед на последната публикация на Института “Да познаем комунизма” от vesti.bg.

Седем студии в новото издание на Института за изследване на близкото минало

Сборникът “Да познаем комунизма” е най-новото издание на Института за изследване на близкото минало. Под редакцията на проф. Ивайло Знеполски книгата съдържа студиите на седем стипендианти – изследователи.

Проучвани са въоръжена съпротива срещу комунистическия режим в България – горянско движение (1944-1955 г.) и крахът на комунистическата система в България – чрез мемоарни и историографски интерпретации.

Студията “Следите от комунизма” се занимава с паметта и забравата в публичното пространство в София и в Букурещ, а по-конкретно – с шест паметника и тяхната съдба.

Жалбите на гражданите в комунистическа България и ролята на социалните услуги в България в периода 1944-1989 г. са теми на други изследвания.

Политиката на социалистическата власт към жените мюсюлманки и кинефикацията на мюсюлманските села в Югозападна България през 50-те и 60-те години на ХХ век са също теми на отделни изследвания.

Институтът за изследване на близкото минало (minaloto.org) вече над 15 години извършва и подкрепя изследвания, които водят към равносметка на комунистическото минало. “Което е преодоляно, но не е загърбено, не е изживяно като манталитет”, се казва в представяне на амбициите на изследователите.

Въпреки осъждането на рецидивите от миналото в политическите речи или публицистиката, в обществото няма изградено ясно съзнание за това какво е редно и какво не е, какво отговаря на автентичните ценности на демократичния живот и какво не е съвместимо с тях.

По тази причина институтът полага усилия да преодолее дефицитът на изследвания върху комунизма в България и малкото публикации, които разглеждат и осмислят периода от една съвременна либерално-демократична гледна точка, са не само в основата на пълната липса на дискусии в обществото и утвърждаващото се безразличие към историята в младите поколения, но и причина за много важни пропуски и изкривявания в процеса на образованието в училищата.

Сътрудниците на института работят в различни архиви, натрупват информация чрез устната история и публикуването на резултатите от изследвания върху различни периоди и аспекти на комунистическия режим.

Сред най-търсените му публикации са книгите “Възродителният процес”, “Българският комунизъм”, “Българският външен дълг 1944-1989”, “Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава”, “Реформаторство без реформи – Политическата икономия на българския комунизъм 1963 – 1989 г.”.