“Кога започва преходът?”

На този въпрос се опитва да намери отговор доц. Петя Кабакчиева в своята рецензия върху книгата на проф. Иван Еленков “Орбити на социалистическото всекидневие” от страниците на ВестниК за критика, дебати и културни удоволствия.

Иван Еленков, „Орбити на социалистическото всекидневие. Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формиране на непосредственото обкръжение и корупцията в НРБ”. София: Институт за изследване на близкото минало и CIELA, 2018

Читателите на Иван Еленков са и негови почитатели заради невероятната му ерудираност, прецизното му вглеждане и анализ на много и нови източници, неповторимия му стил, но на първо място – за интересните му хрумвания и необичаен поглед върху „аналите на историята“.

… Пълният текст ТУК.