Конкурс за гимназиални учители

Институтът за изследване на близкото минало (http://minaloto.org) обявява конкурс за гимназиални учители по история за разработването на урок, свързан с историята на България през периода (1944-1989).

Изборът на конкретна тема и обхватът на материала са въпрос на личен избор на участниците. Предложенията да бъдат придружени с кратко CV.

Петте най-успешни разработки ще получат награди от 500 лв. На всички участници в конкурса ще бъдат подарени
изданията на Института.

Срок за представяне на проектите: 15.09.2009 г.

Материалите за конкурса изпращайте на адрес: minaloto@gmail.com