Конкурс за проекти на млади изследователи

Институт за изследване на близкото минало

обявява конкурс за пет месечни стипендии за млади изследователи (докторанти и постдокторанти) по следните теми:

    • Профсъюзи и профсъюзен живот в големите индустриални предприятия (1956 – 1989)
    • Ударници и „герои на социалистическия труд“: личности, социали роли, биографични траектории

Краен срок за подаване на документите (описание на проекта и академично CV) – 30 май 2011 г.

Може да изпращате документите до адрес: ул. Юрий Венелин 24, вх.Б, ет.2 или по имейл:minaloto@gmail.com

За повече подробности: Димитър Димов, тел. 989 17 84; minaloto@gmail.com