Конкурс “Това е моето минало” за 2008 г.

Като следствие на окуражаващите резултати от първото издание на “Това е моето минало” Институтът за изследване на близкото минало обявява втори тур за събиране на спомени и документи от времето на комунизма. Този път рубриките са малко по-различни:

  • Лични (или на членове от семейството) дневници и спомени, писани преди 1989. Ще бъдат връчени пет награди на стойност от 500 лв.;
  • Житейски истории, свидетелства, спомени от времето на комунизма от сегашна гледна точка. Четири награди на стойност от 500 лв.;
  • Автентични документи, свидетелства от лагерите в Белене, Ловеч, Слравена, Куциан и др.: фотографии на затворниците, на лагера, региона, рисунки, официални документи… Институтът ще заплаща от 50 до 100 лв.  на предаден документ. След дигитализирането им те ще бъдат връщани на собсвениците им.

Крайният срок за подаване на участие е 30 април 2008 г.

Журито отново се председателства от проф. Ивайло Знеполски, членове са проф. Иван Еленков, д-р Валентина Георгиева и Димитър Димов.

За повече информация пишете на: minaloto@gmail.com

Това издание на конкурса е част от проекта Политики на знанието и паметта, финансиран от CEE Trust.