Конкурс “Това е моето минало” 2012

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЛИЗКОТО МИНАЛО

Обявява конкурс за биографични разкази, спомени, автентични дневници и документи (лични и/или на починали близки) от периода 1944 – 1989 г.

Ще бъдат присъдени от 6 до 8 награди по 1000 лв.

Институтът откупува и фотографии с историческа стойност от 40-те, 50-те и 60-те години. Премия за една фотография до 50 лв. в зависимост от историческата стойност.

Материалите по конкурса могат да се изпращат в разпечатан и по възможност в електронен вид до 1 май 2012 г. на следните адреси:

Институт за изследване на близкото минало София 1000, пощенска кутия 1319 или на minaloto@gmail.com