“Консуматорство и залози на властта”

Политическата логика на социалистическото потребление” е хладнокръвно изследване, с език и методология, придържащи се към академизма и встрани от изкушението да звучат по-популярно. Науковедският подход и структура на текста, както и внушителният обем позовавания на свързани изследвания, документи и архиви, са неговите големи достойнства. В момент, когато в средна училищна степен започва да се правят стъпки към официалното изучаване на периода на управлението на БКП, подобни изследвания, влагащи строгост, ресурс и добавена стойност в обработката на проследими факти и документация, без да се доверявят на субективни впечатления, лични или чужди спомени, емоции и оценки, имат своя принос към обективния прочит и осмисляне на непосредственото минало, преди то да бъде пре(по)дадено на бъдещето на България.

Пише Яна Илиева в рецензицята си върху “Политическата логика на социалистическото потребление” от Мартин Димитров.