Кръгла маса „’68-ма. Пражката пролет и България“

На 13 декември 2008 г. (събота) от 14 часа в Сити хотел София, ул. Стара планина № 6, Институтът за изследване на близкото минало организира

Кръгла маса на тема:

68-ма: ПРАЖКАТА ПРОЛЕТ И БЪЛГАРИЯ. В състояние ли е българското общество да прави равносметка?

Официално откриване на IX Световен фестивал на младежта и студентите. София, 28 юли 1968 (Фотоархив на БТА) – Източник: www.1968bg.org

Целта на Кръглата маса е да осмисли и обобщи спорадично появилите се в българските медиите мнения, спорове и спомени както за поколенческата репепция на събитията, така и за българското участие в интервенцията и „нормализацията“ на Чехословакия.

В Кръглата маса, анимирана от проф. Ивайло Знеполски, ще участват: Желю Желев, Георги Лозанов, Рангел Вълчанов, Владимир Мигев, Даниел Вачков, Пламен Дойнов и Диaна Иванова

ПРОГРАМА

14.00 – 14.10 Ивайло Знеполски – Откриване на Кръглата маса

14.10 – 14.30 Желю Желев: Прага 68 и пропукване на пропагандния монопол на режима

14.30 – 14.50 Владимир Мигев: Пражката пролет и тревогите на комунистическата върхушка

14.50 – 15.10 Даниел Вачков: Реформите в Чехословакия и страхът в България от подриване на икономическия монопол на БКП

15.10 – 15.30 Георги Лозанов: Прага 68 – София 2008: поколенческият дебат за събитията 40 години по-късно

15.30 – 16.00 Дебати

16.00 – 16.40 Кафе пауза 16.40 – 17.00 Диана Иванова: Българско участие в «нормализирането» на Чехосло- вакия – преки свидетелства

17.00 – 17.20 Ивайло Знеполски: Комунизмът, демокрацията и окупацията: войнишкият дълг – една трансисторическа и трансидеологическа конструкция

17.20 – 17.40 Рангел Вълчанов: Между София и Прага: невъзможното бягство

17.40 – 18.00 Пламен Дойнов: Култура под подозрение: чехословашкият културен ренесанс и отзвуците му в българския контекст

18.00 – 18.50 Дебати

18.50 – 19.00 Закриване на конференцията