Литература на случаите. От „Тютюн“ до „Хайка за вълци“

Казуси в литературното поле на НРБ.

Автор: Пламен Дойнов

Издание на Институт за изследване на близкото минало и Издателство „Сиела“.
София 2016

ISBN: 978-954-28-2279-0

Това издание се ползва от подкрепата на Фондация Америка за България.

СЪДЪРЖАНИЕ

Литература на случаите: първи опит
Други думи за начало и благодарности

ЛИТЕРАТУРАТА НА НРБ, ИЗСЛЕДВАНА ПРЕЗ СЛУЧАЯ

 • Микроисторията, фокусирана върху случая
 • Понятие за случай в литературната (микро)история
 • Внимание: Случаят като скандал и скандалът без случай
 • Случаят в литературата на НРБ като съвременно предизвикателство

СЛУЧАЯТ „ТЮТЮН”

Литературният соцреализъм в ранната НРБ като история на една книга (1946–1954)

 • Увод в другостта, или Пролог към раздвояването
 • Хроника на писането на един роман (1946–1949)
 • От издателството до печатарската преса (1949–1951)
 • Новогодишното писмо на Червенков: тайно и явно
 • Катализаторът Димитровска награда
 • Тридневното обсъждане: тези и аргументи
 • Ръката на Червенков и ударът на ЦК
 • Преработката на „Тютюн“: надзор и норма
 • Как да мислим употребите на „Тютюн“

СЛУЧАЯТ „СТИХОВЕ”

От патоса на „размразяването” към постмодерната поезия (1962–1966)

 • Чудодейната поява на „Спомен за страха” от Константин Павлов през 1998 година
 • „Спомен за страха” през 1962/1963 г.
 • Реконструкция и реинтерпретация
 • Почерк и норма: между 1963 и 1965
 • От „Спомен за страха” към „Стихове”: капанът
 • Книгата „Стихове“: кампанията
 • Епилог между 1965 и 1968

СЛУЧАЯТ „НА ЮГ ОТ ЖИВОТА”

Алтернативната политическа поезия – претопяването (1967)

 • Унищожаването на една книга: авторски и други версии
 • Писане, редактиране, цензуриране: допускания
 • Алтернативата, или защо претопяват една книга през 1967 г.
 • Нови „антикварни“ или „маскирани“ версии от 1977 и 1989 г.

СЛУЧАЯТ „ЛЮТИ ЧУШКИ”

Порастването на „малката правда” (1968)

 • Радой Ралин полива „малката правда“
 • „Люти чушки“ отблизо
 • Есента на 1968: подлютяване на литературата
 • Подписът в опашката на прасето: ефекти на рецептивното подозрение
 • Епилог без край

СЛУЧАЯТ „ХЛЯБ ОТ ТРОХИ”

Цензурата като „принцип на народността” (1970–1971; 1983–1984)

 • „Хляб от трохи“ от Иван Динков в биографичен и социополитически контекст
 • Пътят до „Септември“
 • Административно-критическата кампания: аргументи и форми
 • „Хляб от трохи“ и границите на алтернативната проза през 1970/1971 г.
 • „Моминството на войниците“ (1983) като роман без читатели

СЛУЧАЯТ „ЛИЦЕ”

Социалистическият реализъм срещу себе си (1981–1983)

 • Хроника на първите реакции
 • Проектът на 1956: опит за приключване
 • Следите на цензурата и автоцензурата
 • Хайка през цялата година
 • Затворът за книги като преддверие на историята

СЛУЧАЯТ „ХАЙКА ЗА ВЪЛЦИ”

Обезопасяване на алтернативния роман (1982–1983; 1986–1987)

 • Такт първи: 1982/1983 г.
 • Издаване, колебания, първи рецепции
 • Второто издание от 1986 година и дискусионният консенсус около него
 • „Хайка за вълци“ като алтернативен роман

Заключителни думи: Време за литературна микроистория

Приложения
Източници и библиография