Литературен вестник за „Орбити на социалистическото всекдневие“

 
Подзаглавието на това изследване може да послужи за достатъчна анотация: Политики и последици на организационния обхват на масите, отнемането на собствеността, формирането на непосредственото обкръжение и корупцията в Народна Република България. Последният да затвори вратата! Но преди това да отвори книгата, за да види животът от вчера като институционално моделиране на несвободни хора, като низ от материални и символни отнемания, като конструиране на вещен свят, имитиращ „благосъстояние“ и „красота“ – куха кула от дефиниции и кампании по самозадоволяване, като пустотата на един корумпиран свят. в който гражданинът просто чезне… Инвентарна, но и аналитична книга за особената, перфидна бездарност на комунистическото всекидневие.
– Литературен вестник, бр. 23 –