Мартин Димитров е представен в “Документите проговарят”

„Документите проговарят” e рубрика на Комисията по досиетата, в която ще бъде поднасяна информация за издания, за научни публикации, за книги, за разказите на читатели, свързани с прочетеното в архивите на комисията.

Политическата логика на социалистическото потребление“- през призмата на архивните документи

В края на месец юни на книжния пазар излезе книгата на Мартин К. Димитров „Политическата логика на социалистическото потребление“. Младият автор е доцент по политология в университета в Ню Орлийнз /САЩ/. Занимава се с изучаването на авторитарните режими и по-специално с изучаването на Китай в сравнителна перспектива с други бивши и настоящи комунистически режими. Както авторът сам споделя, България заема централно място в книгата, разглежда българския случай в сравнителен план, базира се на проучвания и събиране на материали в различни архиви по света.

Книгата почива основно на архивни източници, събирани в продължение на десетина години в България и извън нея.

Г-н Димитров започва проучването си през 2009 г. в читалнята на Комисията по досиетата и продължава до 2017 г., като през този период е прегледал около 250-300 архивни единици, като всяка от тях е средно по 150-200 страници.

Проучването продължава и в архивите: в Германия (Архива на ЩАЗИ и Федералния архив), в Русия (Архива на фондацията на Горбачов и Държавния архив на Руската федерация), в Китай (Общинския архив на Шанхай, както и специализирани фондове на библиотеките в Пекин и Шанхай), в Куба (Националната библиотека “Хосе Марти”) и в Тайван (Архива на Гоминдана).

… пълната публикация можете да видите на сайта на “Комисията по досиетата