Международна конференция “Мълчанието за комунизма”

Международна конференция организирана от Институт за изслдване на близкото минало и Дом на науките за човека и обществото, София с финансовата подкрепа на Програма “Изток – Изток”: Партньорство без граници и Френското посолство в София

Мълчанието за комунизма в Източна и Централна Европа
18 години след падането на Берлинската стена

01 – 02 декември, 2007 София
Хотел “Arena di Serdica”

01 декември, Събота

09.30 – 10.00 Откриване от проф. Ивайло Знеполски, директор на Институт за изслдване на близкото минало и от Ленков Ленков, съ-учредител на Института.

1-ва сесия: Как функционира комунистическата държава?

10.00 – 10.30 Румен Даскалов: (Нов български университет, София) ‘People’s Democracy’ as a Conceptual Affair

10.30 – 11.00 Михаил Груев (Софийски университет): Колективизацията в България като социален и демографски катаклизъм

11.00 – 11.30 Александър Везенков (София): За една нова история на БКП

11.30 – 12.0 Дискусия

12.00 – 12.30 Момчил Методиев (сп. “Християнство и култура”, София) Държавна сигурност като инструмент за политическа легитимация

12.30 – 13.00 Ан-Мари Лошонци (L’École pratique des hautes études, Брюксел) Тишина и писък: Музеографията на комунизма в Къщата на терора в Будапеща

13.00 – 13.30 Дискусия
13.30 – 14.30 Обедна пауза

2-ра сесия: Да живеем комунизма

14.30 – 15.00 Даниела Колева (Софийски университет) Биографични разкази и памет за комунизма

15.00 – 15.30 Георги Господинов (Институт по литература към БАН, София) Collecting the Absent: Everyday Stories and Objects from the Communist Times

15.30 – 16.00 Франсоа Майер (L’École des hautes études en sciences sociales, Париж) Образът на агента и доносника в Чехия след 1989

16.00 – 16.30 Дискусия
16.30 – 17.00 Кафе пауза

17.00 – 17.30 Иван Еленков (Софийски университет) Културната политика на “реалния социализъм”

17.30 – 18.00 Деян Деянов (Пловдивски университет) Икономика на символичния дефицит

18.00 – 18.30 Михаил Риклин (Институт по философия, Москва) Дебатът за комунизма в пост-съветска Русия. Защо е трудно да деконструираме комунизма?

18.30 – 19.00 Дискусия

02 декември, неделя

4-та сесия: Политическата икономия на комунизма: икономика на дефицита

09.00 – 09.30 Мартин Иванов (Исторически институт, БАН) Реформаторство без реформи. Политическата икономия на българския комунизъм (1963 – 1989)

09.30 – 10.00 Даниел Вачков (Исторически институт, БАН)
България и финансовите проблеми на Социалистическия блок

10.00 – 10.30 Румен Аврамов (Център за либерални стратегии, София) Терминалната криза на българския комунизъм: от гледната точка не ‘информираните елити’ и техните критици

10.30 – 11.0 Дискусия
11.00 – 11.30 Кафе пауза

11.30 – 12.00 Ивайло Знеполски (Институт за изследване на близкото минало, София) Социалната политика на комунистическия режим в една сравнителна перспектива

12.00 – 12.30 Павел Совински (Институт за политически изследвания, Полска академия на науките, Варшава) Полският куфарен туризъм на Черноморския бряг и културата на дефицита1956-1970

12.30 – 13.00 Емилия Карабоева (Технически университет, Айндховен) Невидимите лица на комунистическото ежедневие: Случаят с ТИР-аджиите

13.00 – 13.30 Дискусия
13.30 – 15.00 Обедба пауза

5-та сесия: Комунизмът: Репресии и съпротива

15.00 – 15.30 Руксандра Иван (Институт за разследване престъпленията на комунизма в Румъния) Връзката между държава и партия. Случаят с Външното министерство на Румъния, 1946 – 1953

15.30 – 16.00 Габор Дяни (Исторически институт, Унгарската академия на науките, Будапеща) Революция, въстание, гражданска война. Концептуалните дилеми на 1956-та

16.00 – 16.30 Борис Попиванов (Институт “Иван Хаджийски”, София) Унгарската 1956 от българска перспектива – исторически и политически извори

16.30 – 17.00 Пламен Дойнов (Нов български университет) Унгарската есен в България: Литературни образи и интелектуални размисли върху ’56

17.00 – 17.30 Дискусия
17.30 – 18.00 Финални думи