„Между вярата и компромиса“

metodiev-koricaБългарската православна църква и комунистическата държава (1944 – 1989)

Автор: Момчил Методиев
Издание на Институт за изследване на близкото минало, Институт „Отворено общество“ и Издателство СИЕЛА

София 2010

Книгата е резултат от продължителната работа на Момчил Методиев като член на екипа по проекта Изследвания на периода на комунизма (1944 – 1989).

ISBN: 978-954-28-0649-3

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД: БПЦ през комунизма – казионна организация или репресиран организъм?

Първа глава: ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА КЪМ ПРАВОСЛАВНАТА ЦЪРКВА

 1. Църковната политика в партийните документи
 2. Гражданските ритуали и „преосмислените празници”
 3. Държавни институции, отговорни за църковната политика
 4. Основни тези в атеистичната литература 5. Резултати: общи тенденции и финансово състояние на Църквата

Втора глава: РЕПРЕСИРАНАТА ЦЪРКВА (1944 – СРЕДАТА НА 50-ТЕ ГОДИНИ)

 1. Екзарх Стефан
 2. Висшето духовенство: „едно от главните реакционни гнезда”
 3. „Един нов, малък, демократичен устав” на БПЦ
 4. Свещеническият съюз
 5. Възстановяване на патриаршията
 6. Репресирани православни свещенослужители

Трета глава: ПРОВИНЦИАЛНАТА ЦЪРКВА: ПАТРИАРХ КИРИЛ (1953 – 1971 Г.)

 1. „Прогресивни” и „реакционни” митрополити
 2. Календарната реформа
 3. Манастирски живот, духовно образование и църковен печат
 4. Великденските богослужения: „специалните мерки”
 5. Строежът на нови храмове: „нереален” стремеж
 6. Енорийското духовенство: административни мерки
 7. Смъртта на патриарх Кирил

Четвърта глава: РАЗЕДИНЕНАТА ЦЪРКВА: ПАТРИАРХ МАКСИМ

 1. Изборът на патриарх Максим
 2. Митрополитските избори: проблем „с голяма политическа същност”
 3. „Феодализация” на епархиите
 4. Новото издание на Библията: „сложен идеологически въпрос”
 5. Духовното образование
 6. Църквите: музеи и паметници на културата
 7. „Най-добрата дейност на свещеника е да бездейства”

Пета глава: КАЗИОННАТА ЦЪРКВА: „МИРОТВОРНА” И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

 1. Държавно признание за висши духовници
 2. Световният съвет на църквите
 3. Християнската мирна конференция и Конференцията на европейските църкви
 4. Отношения с Московската и с Вселенската патриаршия
 5. Участие в междуправославния диалог
 6. Отношения с другите православни и с Англиканската църква

Шеста глава: ЕМИГРАНТСКАТА ЦЪРКВА: „НЕЕФИКАСНА, ДЕСТРУКТИВНА И КЪСОГЛЕДА ПОЛИТИКА”.

 1. Митрополит Андрей и Македонската патриотична организация в Америка
 2. Разделената епархия (1972 – 1978 г.)
 3. Посещението на патр. Максим в Америка и отзоваването на еп. Симеон
 4. В търсене на баланс между „вражеската емиграция” и комунистическата държава
 5. Емигрантските църкви в Австралия
 6. Западноевропейска епархия

Седма глава: ЗОГРАФСКИ МАНАСТИР: „РЕЛИКВА ОТ МИНАЛОТО”

 1. Прекъсване на контактите
 2. Преоткриването на Зограф
 3. Конфликтът между монасите и българската държава
 4. Проучване на културното наследство в Зограф
 5. Финансова и материална помощ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Бъдещето на Църквата: затваряне или обновление

Приложение № 1. Снимки
Приложение № 2. Църковна йерархия
Приложение № 3. Архиереи на Българската православна църква (1944 – 1989 г.)

Използвани архивни източници
Благодарност