Между концептуалната история и „годините на литературата“

По време на публичното представяне на книгата на Пламен Дойнов „Българският соц-реализъм 1956, 1968, 198“ проф. Знеполски сподели някои свои наблюдения по нея. „Литературен вестник“ публикува неговото изказване.

Преди всичко икскам да изразя дълбоката си удовлетвореност, че Институтът за изследване на близкото минало подкрепи изследването на Пламен Дойнов и обогати поредицата си „Минало несвършено“, издавана заедно с Издателство „СИЕЛА“, с една изключително стойностна книга. Не се съмнявам, че тя ще остави трайна следа в изучаването на този период от българската култура и ще бъде обект на многобройни коментари. Това, което ще кажа днес, не е в състояние да обхване цялото богатство на книгата. Ще се огранича с коментирането на някои нейни аспекти, които силнов привлякоха вниманието ми.


в. Литературен вестник 18-24.01.2012 г.