“Между социалистическия реализъм и алтернативния канон”

В. “Литературен вестник” публикува рецензията на Яни Милачков върху две от последните публикации на доц. Пламен Дойнов.

Между социалистическия реализъм и алтернативния канон

Двете книги на Пламен Дойнов “Българският соцреализъм: 1956, 1968, 1989” (2011) и “Алтернативният канон: поетите” (2012) се появяват във време, когато в Европа, Русия, Украйна, САЩ и Канада значително нараснаха обемът и равнищито на академичната литература, фокусирана върху различни аспекти на тоталитарната култура, която се създава в СССР и в съветския блок до 1956 г. …

— Яни Милачков, в. Литературен вестник, 2012, Брой: 32 —