Наградените от “Това е моето минало” за 2015

На заключително си заседание от 22 март 2016 г., след като разгледа и обсъди 108 постъпили ръкописи за конкурса, обявен от ИИБМ, журито в състав проф. Ивайло Знеполски, доц. Михаил Груев, д-р Момчил Методиев и Димитър Димов награждава следните участници:

  • Елена Гебова – 13 снимки от лагера на ЕМОС в с. Тъжа през 1949 г. – 100 лв.
  • Мария Демирева – Снимка от подводницата – 50 лв.
  • Мария Дочева – Под безпартиен похлупак – 500 лв.
  • Филип Кутин – Личният дневник на един работник-инсталатор – 500 лв.
  • Марийка Поцева – Миналото през моя живот – 500 лв.
  • Николай Пачев – Животът ми в Козлодуй – 1000 лв.
  • Нонка Чардакова – Откровения – 500 лв.
  • Лъчезар Заркин – Личен архив на проф. Ангел Шишков – 1 500 лв.
  • Георги Гадючков – Българио, за теб умирахме по чуждата земя – 500 лв.
  • Анастасия Яначкова – Изведнъж да пораснеш! – 750 лв.

Журито иска специално да благодари на всички участници в инициативата на Института. Това издание на конкурса за пореден път събра много и интересни биографични разкази, документи и снимки. Изборът беше много труден.

Всички постъпили материали се съхраняват в създадения за целите Фонд “Това е моето минало” към архива на Института. Материали се връщат единствено при изрично поискване.

С присъждането на наградите Институтът придобива авторските права върху наградените ръкописи.