“На всички тези въпроси книгата дава ясни, понякога безмилостни отговори.”

Тандемът Кабакчиева – Бояджиева е изградил историко-социологическата рамка, в която може да бъде мислено профсъюзното движение в НРБ. Тази рамка обрамчва три прозореца: теоретически модел на “синдикализма” в условията на комунистическия режим и случаите с профсъюза на строителите и с професионалната организация на учителите.

“Тандемът Кабакчиева – Бояджиева е изградил историко-социологическата рамка, в която може да бъде мислено профсъюзното движение в НРБ. Тази рамка обрамчва три прозореца: теоретически модел на “синдикализма” в условията на комунистическия режим и случаите с профсъюза на строителите и с професионалната организация на учителите. Защо профсъюзите в НРБ са “обречени на зависимост”? Защо те по същество са антисиндикални, често работещи срещу правата на членовете си? Защо тъкмно учителите и строителите са професиите, на които режимът разчита са своето укпреване? На всички тези въпроси книгата дава ясни, понякога безмилостни отговори.”

– Литературен вестник –